You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő:
Cégnév: Faragó András Zoltán e. v.
Székhely: 1191 Budapest, Corvin körút 4. 8/133
Postacím: 1191 Budapest, Corvin körút 4. 8/133
Nyilvántartási szám: 50452433
Statisztikai számjele: 67588514-4791-231-01
Adószám: 67588514-1-43
Kapcsolattartás
Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.
Adattovábbítás
Szerződéskötés esetén az Ön által kiválasztot pénzügyi cég felé továbbítanunk kell az Ön adatát. Szerződése így lép életbe. Ez esetben az Ön által választott pénzügyi cég adatkezelési tájékoztatásáról kollégánktól fog segítséget kapni illetve információt annak felhasználásáról és kezeléséről.
GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Panasz tétel
Az érintett panasszal fordulhat a ügyfélszolgálatunkhoz:
Email: info@enbiztositom.hu
Telefon: +36 (30) 436-9584
Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu/